Firewalk - Víc než firewalking

LIDSKÁ MYSL

Potenciál lidské mysli zdaleka přesahuje naše běžné každodenní potřeby. Průměrný člověk využívá okolo 3 procent kapacity mozku.

OSOBNÍ BLOKY

Nevyužitý potenciál mysli však někdy nevědomě používáme sami proti sobě. Téměř každý z nás si ve svojí mysli nese jeden anebo více mentálních bloků. Každý máme něco z minulosti, rodiny, školy anebo některého vztahu.

EMOCE

Tyto osobní bloky se na emocionální úrovni projevují jako strach a úzkost, které nám nevědomě brání využívat víc jako 3 procenta výkonu lidské mysli.

VOLBA

FireWalk je víc jako jen fyzicky žhavé uhlíky při teplotě 700 až 800 stupňů Celsia – FireWalk je mentální process. Vyžaduje buď soustředění a zaměření Vaší mysli na pozitivní cíle… anebo ošetření popálenin různých stupňů.


Kterou možnost si vyberete?

Firewalk - Víc než firewalking
Firewalking je jedním z nejnázornějších příkladů pro uskutečnění pozitivní změny ve vlastním živote. Ukazuje úžasnou schopnost lidského těla anebo hlavně lidské mysli. Často až s odstupem času si v plném rozsahu uvědomujeme význam tohoto zážitku pro další směřování v živote.

„Změnilo to můj pohled na některé nápady, které jsem dříve zavrhnul a pomohlo mi to převzít kontrolu nad mou budoucností. Nyní vím, jak můžu udělat obrovský posun k vylepšení mého života a svých vztahů s ostatními lidmi. Pokud jste si to nevyzkoušeli, nemůžete objevit celý svůj potenciál.“ Absolvent firewalkingu


Hlavní nabídka